Zmiany lokalizacji lokali wyborczych w Bydgoszczy

Ważna informacja dla mieszkańców Osiedla Leśnego, Fordonu oraz Wzgórza Wolności w Bydgoszczy. Została oficjalnie ogłoszona zmiana miejsca, w którym będą mogli oddać swoje głosy podczas najbliższych wyborów. Do tej pory korzystali z lokali wyborczych znajdujących się na dawnych adresach, jednak teraz te adresy uległy zmianie.

Decyzję o przeniesieniu siedzib niektórych lokali wyborczych podjął Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy. Zmiany te dotknęły lokali usytuowanych na terenie Osiedla Leśnego, Fordonu i Wzgórza Wolności. Ta decyzja wpływa na obywateli, którzy przyzwyczajeni byli do głosowania w konkretnych punktach.

Przede wszystkim obywatele, którzy zwykli głosować w Zespole Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego International School of Bydgoszcz przy ulicy Bośniackiej, muszą teraz pamiętać o nowej lokalizacji. Komisje wyborcze o numerach 132, 133 oraz 135 zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej Nr 56, która mieści się przy ulicy Karpackiej 30.