Kroki ku rozbudowie Węzła Wschodniego w Bydgoszczy: Wiadukty Warszawskie czekają na zmiany

Planowana jest rozbudowa Węzła Wschodniego w Bydgoszczy, a kluczowym elementem tego przedsięwzięcia będą nowe Wiadukty Warszawskie. Projektant, który zostanie wybrany do opracowania planów, będzie musiał uwzględnić dwa różne scenariusze związane z budową lub przebudową tych obiektów. Aktualnie zgłoszone oferty w ramach przetargu nie spełniają jednak oczekiwań.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podjął inicjatywę i ogłosił przetarg na stworzenie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania o nazwie Przebudowa Węzła Wschodniego. Projektant, który zostanie wybrany w wyniku przetargu, będzie odpowiedzialny za opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej. Będzie musiał uwzględnić dwa warianty drogowe oraz dwa konstrukcyjne związane z przebudową Wiaduktów Warszawskich znajdujących się na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy.

O udział w przetargu ubiegały się cztery firmy projektowe. Niestety, żadna z nich nie spełniła oczekiwań pod względem kosztów – wszystkie oferty były wyższe niż planowany budżet na poziomie 1,6 miliona złotych. Najniższą cenę zaproponowała Pracownia Projektowa MID, która za swoje usługi zażyczyła sobie 2,45 miliona złotych. Oferta Konsorcjum BAK z Bydgoszczy oraz Axial z Poznania wynosiła 3,1 miliona złotych. Firma Multiconsult zaproponowała natomiast kwotę 4,5 miliona złotych, a Biuro Projektów Drosystem – 4,8 miliona złotych. Ostateczny wybór projektanta będzie zależał od ceny (60%), doświadczenia koordynatora projektu (30%) oraz doświadczenia projektanta branży mostowej (10%). Czas na opracowanie dokumentacji to 18 miesięcy.