Zaplanowane zmiany w ułożeniu drogowym na Wschodzie Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zakończył kolejny etap przetargu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy Węzła Wschodniego, w którego skład wchodzą Wiadukty Warszawskie. Kolejny krok dotyczył otwarcia kopert zawierających projekty od oferujących firm.

Projekt przebudowy nie ogranicza się jedynie do Wiaduktów Warszawskich. Obejmuje on również stworzenie nowego układu ruchu drogowego w tym obszarze miasta, który jest kluczowy dla komunikacji od i do Fordonu.

Głównym celem tej planowanej inwestycji jest poprawa płynności ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Fordońskiej, Spornej i Kamiennej. Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, podkreślał w czerwcu, gdy ogłoszono przetarg, że ramy projektu zakładają stworzenie pięciu rond, wiadukt (przejazd) umieszczony pod jedną z jezdni ulicy Kamiennej, jak również chodniki i drogi rowerowe.