Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego: Mniejsza populacja w województwie kujawsko-pomorskim

Zgodnie z najnowszymi prognozami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w bieżącym roku liczba mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim może spaść poniżej 2 milionów. Wyniki tych prognoz zostały opublikowane kilka dni temu, przewidując, że do 2060 roku liczba ta spadnie do około 1 miliona 359 tysięcy osób.

Na podstawie tych danych, największy spadek populacji przewidywany jest dla miasta Bydgoszcz, gdzie liczba mieszkańców ma zmniejszyć się aż o 31,1% w porównaniu z danymi na koniec 2022 roku. Co ciekawe, przybliżone obliczenia na podstawie tych prognoz sugerują, że do 2060 roku Bydgoszcz może mieć mniej niż 230 tysięcy mieszkańców.

Zjawisko to postępuje nieco wolniej w Toruniu. Tutaj prognozy pokazują populację poniżej 150 tysięcy osób. Na szerszą skalę krajową, zakładany jest spadek populacji Polski do nieco ponad 30 milionów osób.

Warto dodać, że przedstawione dane są oparte na umiarkowanym scenariuszu rozwoju demograficznego. W ramach swojego badania, GUS opracował również dwa inne scenariusze: pesymistyczny i optymistyczny. Zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), pesymistyczny scenariusz przewiduje populację Polski na poziomie zaledwie 26 milionów osób. Natomiast scenariusz optymistyczny zakłada populację nieco ponad 34 miliony.