Zaostrzenie reguł dotyczących ekspozycji reklam w Bydgoszczy

W Bydgoszczy zdecydowano się na wprowadzenie nowych, bardziej rygorystycznych regulacji dotyczących umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej. Przepisy te mają na celu poprawę jakości przestrzennej estetyki miasta, a także konkretną ochronę terenów zielonych. W ramach zmian wprowadzono też nowe metody poprawy estetyki miejskiej.

Od dziesięciu lat Bydgoszcz systematycznie implementuje różnorodne strategie i narzędzia mające na celu podwyższenie standardów miejskich przestrzeni – zauważa prezydent miasta, Rafał Bruski. Zapewniamy wytyczne dotyczące tworzenia reklam, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, część nieatrakcyjnych reklam została już usunięta. Opracowaliśmy rozporządzenie zapobiegające reklamowemu bałaganowi w naszym parku kulturalnym i regularnie odnawiamy kolejne parki, place i ulice. Zadbaliśmy również o estetyczny wygląd wielu elementów małej architektury.

Zadaniem ekspertów z Rady ds. Estetyki oraz Plastyk Miasta jest ciągłe doskonalenie estetyki miejskiej. Teraz nadszedł czas na kolejny krok: wprowadzenie nowych standardów dla reklam, które istotnie wpływają na postrzeganie miejskiej przestrzeni. Nowe rozporządzenia zawierają pewne ograniczenia, ale także wiele sprawdzonych i skutecznych rozwiązań, takich jak trójwymiarowe litery czy stylizowane murale jako formy reklamy.

Jestem przekonany, że ładna reklama to coś, co jest ważne dla wszystkich – mieszkańców, właścicieli gruntów i firm reklamowych – dodaje prezydent Bruski. Bydgoszcz jest często pokazywana jako przykład udanej transformacji miejskiej przestrzeni. Utrzymanie takiego statusu wymaga jednak dalszej intensywnej pracy.