Zaproszenie na edukacyjną konferencję "Dbaj o zdrowie" poświęconą zagrożeniom dla dzieci i młodzieży

Wrzesień, miesiąc rozpoczynający nowy rok szkolny, jest doskonałą okazją, aby przypomnieć wszystkim zaangażowanym w edukację – nauczycielom, pracownikom instytucji oświatowych, ale także rodzicom – o niebezpieczeństwach, które mogą czyhać na dzieci i młodzież.

W ramach konferencji naukowo-szkoleniowej „Dbaj o zdrowie”, odbywającej się pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zamierzamy zwrócić uwagę na problem uzależnień. Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie dwudniowy Jarmark Ekologicznych Produktów Żywnościowych, gdzie lokalni producenci zaprezentują swe naturalne produkty. Zachęcamy do udziału!

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Dbaj o zdrowie” to wydarzenie cykliczne. W tym roku organizowane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Wojciecha Kopera oraz Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Epidemiologii – Ewę Jankowską. Konferencja zostanie poświęcona omówieniu wpływu współczesnych uzależnień na zdrowie i życie. Problem ten ma szczególnie duże znaczenie dla dzieci i młodzieży szkolnej, które właśnie rozpoczęły rok szkolny 2023/2024.