Zasady korzystania z biletów ulgowych dla uczniów w Bydgoszczy na rok szkolny 2023/2024

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024, warto przypomnieć o istotnych informacjach dotyczących biletów Malucha i biletów uczniowskich, które są dostępne w Bydgoszczy. Omawiamy tu kwestie takie jak wymogi kwalifikacyjne do korzystania z tych biletów, ich ceny oraz wymagane dokumenty potrzebne podczas kontroli biletowej.

Uczniowie korzystający z komunikacji miejskiej w Bydgoszczy mają możliwość zakupu biletów w specjalnej ulgowej cenie – miesięczny kosztuje jedynie 10 zł, natomiast za bilet roczny trzeba zapłacić 100 zł. Przywilej tańszych przejazdów jest dostępny też dla uczniów z niektórych gmin podbydgoskich.

Upustowe bilety okresowe dostępne są dla bydgoskich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla dzieci w wieku 4-7 lat. Zaletą programu jest jego rozbudowana formuła, która obejmuje teraz również uczniów i dzieci z gmin sąsiadujących z Bydgoszczą. Współpraca miasta w ramach Metropolii Bydgoszcz pozwala na korzystanie z ulgi przez mieszkańców Dobrcza, Nowej Wsi Wielkiej, Osielska, Białych Błot, Dąbrowy Chełmińskiej, Solca Kujawskiego, Sicienka oraz Mroczy.