Wyższe od oczekiwanych oferty na przebudowę Węzła Wschodniego w Bydgoszczy

W kontekście przyszłych prac modernizacyjnych związanych z Węzłem Wschodnim i warszawskimi wiaduktami w Bydgoszczy, zamówienie przetargowe przyniosło cztery propozycje. Niewesoła niespodzianka to fakt, że kwoty w każdej z ofert przewyższają prognozowane koszty – najtańsza oferta jest wyższa o 50% od planowanego budżetu.

W dniu 5 września, podczas otwarcia ofert konkursowych na przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji o nazwie „Przebudowa Węzła Wschodniego w Bydgoszczy”, okazało się, że wszystkie propozycje cenowe są wygórowane. Inwestycja ma miejsce wzdłuż ulicy Fordońskiej, począwszy od skrzyżowania z ulicami Kamienną, Sporną i Pod Wiaduktem, aż do punktu spotkania z ulicami Konduktorską i Kapliczną. Projekt zakłada również adaptację skrzyżowań i kompleksową renowację terenów otaczających.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) w Bydgoszczy zaplanował na ten cel 1,6 mln złotych. Niestety, żadna z ofert nie mieszczą się w tym limicie. Najniżej ceni swoje usługi gdańska firma Pracownia Projektowa MID, która proponuje swoją pracę za 2,47 mln złotych. Pozostałe firmy oczekują większych stawek – konsorcjum firm BAK z Bydgoszczy i AXIAL z Poznania szacuje koszt na 3,07 mln złotych, Multiconsult z Warszawy na blisko 4,5 mln złotych, a Biuro Projektów Drosystem wymaga ponad 4,8 mln złotych.