Bydgoszcz wyróżniona przez UNESCO jako Miasto Kreatywne w Dziedzinie Muzyki

Dzisiaj, Sieć Miast Kreatywnych organizowana przez UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) udostępniła listę miast, które otrzymały pozytywną ocenę swoich aplikacji na członkostwo w Sieci. Aplikacja Bydgoszczy zdobyła uznanie, co pozwoliło jej, jako jedynej polskiej metropolii w tym roku, zdobyć prestiżowy tytuł Miasta Kreatywnego w obszarze muzyki.

Akceptacja Bydgoszczy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO stanowi potwierdzenie i uznania dla trudu wkładanego przez to miasto w rozwijanie dziedziny muzyki. Zasłużyły na to nie tylko lokalne instytucje kulturalne, ale także żywa, pulsująca muzyką sceną miejską, która na przestrzeni lat pomogła zbudować Bydgoszcz jako markę kulturalną. Status członka rodziny miast UNESCO niewątpliwie podkreśli rangę Bydgoszczy i podkreśli jej międzynarodowy i kulturalny potencjał. Miasto ma teraz możliwość współpracy z innymi miastami w sieci, dzielenia się doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, wyraził swoją wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia aplikacji, a szczególnie dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Marzena Matowska. To ona zaprosiła do współpracy przy tworzeniu aplikacji osoby z kręgów muzycznych i nadała całemu projektowi energię pozytywnego ducha.