Historyczny obiekt sportowy w Bydgoszczy przechodzi modernizację

Znajdująca się w sercu Bydgoszczy, przy Zespole Szkół Gastronomicznych, historyczna sala sportowa z końca XIX wieku, przystępuje do gruntownego remontu i modernizacji. Udogodnienia obejmują nie tylko znaczącą poprawę infrastruktury, ale także całkowite odnowienie wyposażenia.

Sama szkoła gastronomiczna położona jest w bezpośrednim centrum miasta. Planowana aktualizacja obiektu sportowego obejmuje wzmacnianie konstrukcji budynku oraz całkowitą przebudowę wnętrza. Dodatkowo, budynek zostanie odpowiednio docieplony.

Elewacja zabytkowej sali odzyska swój dawny blask. Planując renowację, zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania, zachowano dotychczasowe elementy architektoniczne takie jak forma budynku, kolorystyka, pokrycie dachowe oraz geometryczny układ gzymsów. Wszystkie te elementy zostaną albo zachowane, albo odtworzone na nowo jeśli staną przed taką koniecznością.

Proces modernizacji obiektu wiąże się również z dekonstrukcją i budową nowych ścian działowych. Powstanie dodatkowe miejsce, co pozwoli na stworzenie nowych pomieszczeń – w tym sali do ćwiczeń siłowych. Planowane są również zmiany w zakresie podłogi, okien, drzwi oraz oświetlenia i instalacji.

W ramach modernizacji zainstalowane zostaną nowe kosze do koszykówki oraz słupki do siatkówki. Przed wejściem do budynku przewidziano miejsce na stojaki rowerowe. Ponadto, obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadaniem realizacji inwestycji zajmie się wybrana w przetargu firma Kor-Pol. Koszt projektu wyniesie 3,25 mln zł. Prace mają rozpocząć się niebawem, a ich zakończenie planowane jest na połowę przyszłego roku.