Sukces w testach obciążeniowych nowych mostów nad Brdą

Nowo wybudowane mosty nad rzeką Brdą przeszły próby obciążeniowe z wynikiem pozytywnym. Oznacza to, że już za tydzień pierwsze pojazdy będą mogły skorzystać z nowego mostu drogowego. Następnie, firma odpowiedzialna za projekt, Trakcja SA, planuje udostępnić do używania również most przeznaczony dla tramwajów.

Most dedykowany komunikacji tramwajowej jest już w pełni przygotowany – torowisko zostało ułożone na całej jego długości, a także zamontowano słupy i sieć trakcyjną. Zadbano także o dojazdy do obu mostów od strony ulic Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego. Co więcej, na moście drogowym zainstalowano chodniki oraz balustrady i ułożono nawierzchnię na całej jezdni. W końcu września przeprowadzone zostały próby obciążeniowe obu struktur, które zakończyły się sukcesem. Wykonawca jest obecnie w trakcie procesu ubiegania się o niezbędne pozwolenia, które umożliwią otwarcie obu mostów dla ruchu.

Pod koniec października planowane jest zlikwidowanie tymczasowej jezdni (bypass) znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego, w pobliżu ogródków działkowych. Ruch w kierunku mostu zostanie przekierowany na docelową jezdnię, co pozwoli na otwarcie nowego mostu drogowego (prowadzącego do ulicy Fordońskiej) dla ruchu kołowego w drugiej połowie października. W tym samym czasie zostanie tymczasowo zamknięta istniejąca przeprawa mostowa, a w jej miejscu rozpoczną się drobne prace naprawcze. Dodatkowo, zostanie przebudowany dojazd od strony ulicy Fordońskiej.