Zakończenie roku finansowego 2022 przez Pesa Bydgoszcz

W ostatnim roku, firma Pesa Bydgoszcz mogła pochwalić się przychodami na poziomie 1,5 mld zł. Jest to trzeci rok z rzędu, kiedy spółka kończy z dodatnim wynikiem EBITDA, który w 2022 roku wyniósł 67,5 mln zł. Mimo to, firma ponownie odnotowała straty netto – tym razem na poziomie 52,4 mln zł.

Pesa Bydgoszcz posiadała na dzień bilansowy należności od kontrahenta z Ukrainy o wartości 42,5 mln zł (9 mln euro). Kontrahent podpisał harmonogram spłaty swojego długu, jednak nie wywiązał się z niego. Do 26 kwietnia 2023 r., spółka była w stanie odzyskać jedynie 200 tys. euro.

2022 rok przyniósł firmie wiele sukcesów. Na targach Innotrans w Berlinie przedstawiono lokomotywę manewrową SM42 z napędem wodorowym. Elektryczny Zespół Trakcyjny 654 otrzymał świadectwo homologacji i rozpoczął eksploatację na rynku czeskim. Warto również wspomnieć o projekcie 847 – spalinowym zespole trakcyjnym z najnowszym silnikiem Diesla spełniającym normy czystości spalin stage V. Pesa Bydgoszcz stworzyła również projekt wstępny piętrowego składu typu PushPull wykorzystanego w przetargu, który zorganizowało PKP Intercity.

Planowane jest, że do 2025 roku, firma będzie skupiać się na tworzeniu i wprowadzeniu na rynek nowych modeli pojazdów szynowych, które mają zastąpić dotychczasowe produkty, jak LINK czy ELF II. Zarząd spółki przewiduje, że nowe pojazdy firmy Pesa będą ujednolicone w ramach platform dla poszczególnych segmentów. To ma przynieść korzyści w postaci obniżenia kosztów zakupu komponentów, skrócenia czasu montażu i zabudowy, automatyzacji procesów produkcji oraz uproszczenia i standaryzacji technologii produkcji.