Wizyty Arcybiskupa Stanisława Galla w Bydgoszczy – śladem uroczystości wojskowych

Stanisław Gall, który pełnił funkcje Biskupa Polowego a potem Arcybiskupa, był gościem Bydgoszczy w trakcie kilku okazji. Wiązało się to zazwyczaj z istotnymi wojskowymi ceremoniami. W dwóch przypadkach przybył do miasta razem z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim.

Jedno z kluczowych spotkań miało miejsce 18 marca 1923 roku. Tego dnia Gall przybył do Bydgoszczy, aby poświęcić kościół pobernardyński dla potrzeb naszych sił zbrojnych. Podczas liturgii sakralnej Biskup udzielił zgromadzonym żołnierzom sakramentu bierzmowania. W trakcie kazania zwrócił uwagę na zasłużoną oddaną służbę oraz ofiarność lokalnej społeczności i wojska w stosunku do Kościoła.

Następnego dnia skorzystał on z okazji swojego pobytu w Bydgoszczy, aby odwiedzić sąsiedni Inowrocław.

Stanisław Gall powrócił do Bydgoszczy na początku sierpnia 1924 roku. Tym razem był w towarzystwie prezydenta S. Wojciechowskiego. Drugi dzień ich wizyty, 4 sierpnia, minął na obchodach wojskowych, podczas których wręczano chorągwie pułkom piechoty i strzelcom konnym.

Rankiem na teren lotniska szkoły pilotów przybył prezydent Wojciechowski, gdzie towarzyszyli mu generałowie: Władysław Jung, Kazimierz Raszewski, Józef Haller i Jan Hubischt, a także lokalni urzędnicy administracji i miasta.