Bydgoszcz drugie miasto w kraju pod względem ilości pustych mieszkań komunalnych

Badania wykazują, że Bydgoszcz ma drugą najwyższą liczbę niezamieszkanych nieruchomości komunalnych spośród wszystkich dużych miast w Polsce, z wynikiem 18,4%. Tylko Łódź plasuje się przed nami, z ponad jedną piątą wszystkich swoich mieszkań pozostających pustymi.

Jest to szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce istnieje ogromny niedobór miejsc zamieszkania. Szacuje się, że brakuje około 1,5 miliona mieszkań, a większość obywateli o średnim lub niższym dochodzie nie jest w stanie pozwolić sobie na zakup nowych nieruchomości. Co więcej, od 2006 roku ceny za metr kwadratowy w wielu polskich miastach wzrosły nawet trzykrotnie.

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku, do końca marca 2021 r. było aż 1 851,9 tysiąca niezamieszkanych mieszkań w całej Polsce. Stanowi to 12% ogółu lokali mieszkalnych. Dodatkowo, na 723 tysiące budynków z mieszkaniami, aż 10,4% pozostaje niezamieszkane.

Te statystyki zostały dokładnie przeanalizowane przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Z ich badania wynika, że w Bydgoszczy aż 18,4% lokali komunalnych pozostaje pustych. Łódź jest jedynym miastem z wyższym wynikiem – 20,5%. Jak pokazują dane, prawie dwie trzecie wszystkich pustostanów znajduje się w miastach liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców.