Bydgoszcz rozpoczyna projekt rozbudowy Węzła Wschodniego i wymiany Wiaduktów Warszawskich

Rozpoczęto etap wstępny prac mających na celu rozbudowę Węzła Wschodniego w Bydgoszczy. Miasto zawarło umowę z firmą, która zajmie się opracowaniem dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy skrzyżowania ulic Fordońskiej, Kamiennej i Spornej. Dodatkowo, przewiduje się konstrukcję nowych Wiaduktów Warszawskich, które mają zastąpić obecne, służące już od 50 lat.

Umowa na stworzenie dokumentacji projektowej dla prac dotyczących rozbudowy Węzła Wschodniego została podpisana przez miasto Bydgoszcz. Wykonawcą tego zadania została wybrana Pracownia Projektowa MID z Gdańska. Całkowita wartość kontraktu wynosi 2,45 mln zł, co jest znacznie powyżej początkowego budżetu zamawiającego na poziomie 1,6 mln zł. Przedsięwzięcie ma potrwać 18 miesięcy.

Projektant będzie odpowiedzialny za opracowanie programowo-przestrzennej koncepcji dla dwóch opcji drogowych i dwóch sposobów przebudowy – rozbiórki i konstrukcji – Wiaduktów Warszawskich umieszczonych w obrębie ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Konstrukcje te muszą spełniać aktualne wymogi techniczne, wytrzymać obciążenia oraz być dostosowane do panującego natężenia ruchu.

Wśród zadań wykonawcy znajdzie się również przeprowadzenie konsultacji społecznych, realizacja analizy wielokryterialnej dla wszystkich proponowanych opcji, stworzenie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem ZRID (decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych), zdobycie wymaganych decyzji i porozumień dotyczących programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.