Planowane projekty w Bydgoszczy na 2024 rok z uwzględnieniem nowego mostu Pomorskiego

W najnowszych planach budżetowych miasta Bydgoszcz na rok 2024 pojawił się zapis dotyczący „przygotowania dokumentacji projektowej do budowy nowego mostu Pomorskiego”. Choć szczegóły dotyczące tej inwestycji nie są jeszcze szeroko znane, to już teraz budzi ona duże zainteresowanie.

Most Pomorski niedawno przyciągnął uwagę opinii publicznej, kiedy doszło do uszkodzenia nasypu i nawierzchni na wjeździe kierującym się w stronę ronda Toruńskiego. Niemniej jednak, pomysł na budowę nowego mostu wynika z zupełnie innych powodów. W listopadzie 2022 roku Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy poinformował o wykryciu zarysowania na jednej z pięciu belek nośnych istniejącego obiektu.

W celu dokładnego zbadania sytuacji i ustalenia przyczyn powstałego uszkodzenia, poproszono o doradztwo profesora Arkadiusza Madaja z Politechniki Poznańskiej. Przeprowadzone przez niego badania dowiodły, że konieczne będzie przeprowadzenie natychmiastowej naprawy, która umożliwi dalsze użytkowanie mostu. W związku z powyższym, od stycznia 2023 roku, na moście obowiązują ograniczenia prędkości oraz zakaz wjazdu dla pojazdów o masie przekraczającej 10 ton.