Aspiracje Koronowa do rozbudowy linii kolejowej w kierunku Bydgoszczy

Od co najmniej stulecia mieszkańcy Koronowa pragną zrealizowania idei rozbudowy linii kolejowej, która połączyłaby ich miasto z Bydgoszczą. Niemniej jednak, ten ambitny projekt nigdy nie został sprowadzony do rzeczywistości. Ciekawostką jest to, że ten pomysł znów wraca do dyskusji publicznej, szczególnie po umieszczeniu tej inwestycji na liście priorytetowych zadań przez marszałka województwa.

Aktualnie Koronowo nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego z Bydgoszczą. W początkach XX wieku powstała linia kolejowa łącząca Tucholę z Koronowem. Pociągi towarowe, pasażerskie, a nawet specjalne kursowały tę trasę, niestety teraz ta historia przeżywa się tylko w nostalgicznych wspomnieniach. Aczkolwiek na przestrzeni lat zachowały się tory i istotne elementy infrastruktury kolejowej, jak na przykład budynek stacji kolejowej w Koronowie.

Z interesujących faktów historycznych warto odnotować, że już na początku lat 20. ubiegłego wieku głoszone były apele o ekspansję linii kolejowej do Bydgoszczy. Historyczne wycinki prasowe i podpisy lokalnych przedsiębiorców na petycji (którą do dziś przechowuje się w Urzędzie Miejskim w Koronowie) świadczyły o ogromnej determinacji społeczności Koronowa. W 1923 roku, media sugerowały, że idealnym rozwiązaniem byłoby wybudowanie torów prowadzących do Maksymilianowa. Należy przy tym pamiętać, że Zalew Koronowski nie istniał w tamtym czasie. Niestety, mimo wszystkich starań idea ta nie została nigdy zrealizowana.