Bydgoszcz: Pionierskie zastosowanie innowacyjnych implantów w operacjach endoprotezoplastyki stawu biodrowego

W Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy, grupa medyków pod przewodnictwem dr hab. n. med. Jana Zabrzyńskiego, profesora UMK, pracujących na Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, przeprowadziła pierwsze operacje endoprotezoplastyki stawu biodrowego z użyciem nowatorskich implantów CUSTOM MADE.

Szpital wyjaśnia, że zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego polega na chirurgicznym zastąpieniu naturalnego stawu, który został zniszczony przez chorobę zwyrodnieniową, tzw. sztucznym stawem, czyli endoprotezą.

Endoproteza jest głównie stosowana w leczeniu pierwotnych zmian zwyrodnieniowych, a także wtórnych powstałych na skutek urazów oraz chorób metabolicznych czy jałowej martwicy. Te schorzenia są często rozpoznawane przez ból i znaczne ograniczenie możliwości podejmowania aktywności fizycznej – informuje placówka medyczna.

Zgodnie z dostarczonymi informacjami, implanty były zaprojektowane i wytworzone kilkanaście tygodni przed planowaną operacją. Następnie, podczas procedury rewizyjnej stawów biodrowych, zostały zaimplantowane dwóm pacjentom Kliniki.

Szpital przekazał, że pacjenci po operacji czują się dobrze i obecnie przechodzą proces rehabilitacji. Ze względu na rosnącą liczbę zabiegów endoprotezoplastyki stawów, sytuacje, w których indywidualne planowanie terapii jest jedynym korzystnym rozwiązaniem, będą coraz częściej występować.