Profesor Artur Laska ogłasza kandydaturę na stanowisko rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Z twierdzenia profesora Artura Laski wynika, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma potencjał do stania się bardziej elastycznym i zdolnym do adaptacji oraz innowacji. Profesor, który jest zdecydowany ubiegać się o stanowisko rektora tej uczelni, podkreśla, że instytucja ta powinna dążyć do rozwoju poprzez zarządzanie skoncentrowane na wzroście, a nie stałe ograniczenia. Ogłoszenie startu w wyborach na rektora UKW zrobił niedawno, a dokładnie we wtorek 9 stycznia. Zaraz za nim, swoją kandydaturę ogłosił również prof. Bernard Mendlik, natomiast przed nim – prof. Jarosław Burczyk.

Nasz bohater jest rodem z Bydgoszczy, jest politologiem, a także profesorem na UKW. Jego korzenie sięgają Śródmieścia bydgoskiego, które zawsze będzie dla niego miejscem bliskim sercu. Tak przedstawia się we własnym spocie wyborczym, udostępnionym na platformie YouTube.

Artur Laska od pięciu lat pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Administracji na UKW. Jego determinację do startu w wyborach na rektora tłumaczy nie tylko doświadczeniem kierowniczym i osiągnięciami, ale również profesjonalną wiedzą z zakresu zarządzania i przywództwa, a także motywującymi go emocjami, które skłoniły go do przejścia od roli obserwatora do aktywnego uczestnika procesów na uniwersytecie. W swoim liście do społeczności akademickiej podkreśla swoje silne związki z rodzinnym miastem, oddanie dla swojej Alma Mater i gotowość do podjęcia wyzwań wynikających z aspiracji do pełnienia funkcji rektora.