Przebudowa Teatru Polskiego w Bydgoszczy: Przyczyny opóźnień w pracach budowlanych

Rekonstrukcja Teatru Polskiego w Bydgoszczy jest w trakcie realizacji. Zgodnie z planem, nowoczesna scena powinna była być ukończona w listopadzie poprzedniego roku, jednak nie doszło do tego. Dlaczego?

KWK Construction – lokalna firma budowlana, jest odpowiedzialna za prace remontowe. Firma otrzymała 15 miesięcy na ich realizację, z obietnicą, że całość będzie gotowa na inaugurację sezonu teatralnego 2 listopada 2023 r. Szybko jednak stało się oczywiste, że termin ten nie zostanie dotrzymany i prace remontowe nabierają coraz większych opóźnień. Jaki jest powód?

Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta Bydgoszczy, omówił przyczyny opóźnień podczas sesji rady miasta. Podkreślił, że do tej pory ukończono jedynie około 40% planowanych prac. Opóźnienia wynikają z niespodziewanych prac dodatkowych, które pojawiły się w toku realizacji inwestycji. Kluczowym problemem okazała się wymiana nienośnego gruntu w miejscu rozbudowy. Dodatkowo, napotkano na kolizję z ciepłociągiem. Infrastruktura KPEC, która zasilała sąsiednie budynki, przebiegała pod dobudowywaną częścią i musiała zostać przeprojektowana. Realizację tego zadania musiał podjąć KPEC jako oddzielny wykonawca, co spowodowało konieczność dodatkowych działań na terenie budowy.