Zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych w dwóch bydgoskich komisariatach

Wśród personelu dwóch komisariatach, które podlegają Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, doszło do reorganizacji kadrowej na stanowiskach kierowniczych. Zmiany te objęły komisariaty położone na Wyżynach oraz w Fordonie, które obecnie prowadzą nowo wyznaczeni kierownicy oraz ich zastępcy.

Dotychczasowy dowódca komisariatu policji w Fordonie, młodszy inspektor Dariusz Szczurowski, zdecydował się na przejście na emeryturę po okresie przepracowania 32 lat w służbie. Cały ten czas Szczurowski był związany ze służbą kryminalną. W jego miejsce, jako nowego dowódcę komisariatu, podinspektor Marcin Wyłuba, działając jako pierwszy zastępca Komendanta Miejskiego Policji, wyznaczył nadkomisarza Mariusza Buwaja. Buwaj rozpoczął swoją służbę w mundurze w roku 1999 i przez większość tego czasu był zaangażowany w działalność pionu prewencji.

Podinspektor Michał Leszczyński został wyznaczony do roli zastępcy nowego dowódcy komisariatu w Fordonie. Leszczyński niedawno pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.