Odpowiedź Nadleśnictwa Żołędowo na apel Stowarzyszenia MODrzew dotyczący planowanej wycinki drzew

Stowarzyszenie MODrzew, zajmujące się ochroną przyrody, otrzymało informacje odnośnie zaskakującej decyzji Nadleśnictwa Żołędowo. Sprawa dotyczy planów wycinania drzew na terenie i w sąsiedztwie Myślęcinka, której to sytuacji podjęliśmy się blisko dwa tygodnie temu. Nadleśnictwo Żołędowo podjęło decyzję o tymczasowym zawieszeniu prac związanych z wycinką drzew. Ponadto nadleśniczy zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych na ten temat.

W styczniu tego roku, Stowarzyszenie MODrzew skierowało do Nadleśnictwa Żołędowo prośbę o zaprzestanie wycinki drzew w obrębie Leśnictwa Bocianowo. Jest to obszar leżący w Myślęcinku oraz jego najbliższych okolicach. Wówczas przypomnieliśmy argumenty, które były podnoszone przez nas podczas udziału w konsultacjach Planu Urządzania Lasu w nadleśnictwie w 2021 roku – mówi przedstawiciel stowarzyszenia MODrzew.

Stowarzyszenie zauważyło, iż lasy bezpośrednio sąsiadujące z osiedlami mieszkalnymi w Bydgoszczy oraz przyległymi do LPWiK „Myślęcinek” stanowią dla wielu osób integralną część największego miejskiego kompleksu zieleni. Zwrócili uwagę na fakt, że większość z tych obszarów to tak zwane lasy ochronne, gdzie według ustawy o lasach priorytetem jest ich ochrona, a nie prowadzenie gospodarki leśnej.

W oddziałach numer 156-159 oraz 170-174 występują unikalne zbiorowiska leśne, pełne lasów liściastych, które są rzadko spotykane w okolicach Bydgoszczy. Lasy grądowe rosnące w tych oddziałach to prawdziwa rzadkość na skalę miasta i regionu, gdzie dominują przede wszystkim bory sosnowe. W lasach tych można znaleźć wiele różnych gatunków drzew liściastych: buki, dęby, graby, klony, jawory, lipy, olchy, jesiony czy wiązy – podkreśla Stowarzyszenie MODrzew.