Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego – wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Aktywizacja i rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości jest kluczowym elementem w dążeniu do wzrostu gospodarczego regionu. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR) to instytucja, która zobowiązała się do realizacji tego celu, systematycznie poszerzając swoje usługi wsparcia dla firm na różnych etapach rozwoju.

BARR angażuje się nie tylko w pomoc dla sektora MŚP oraz inwestorów, ale również w działania skierowane na osoby, które dopiero planują zasilić rynek swoim biznesem. Jednym z projektów wyspecjalizowanych w tym obszarze jest „Szkoła Biznesu”, oferująca przez cały rok dziesiątki bezpłatnych szkoleń i konferencji. Tematyka spotkań obejmuje różnorodne aspekty prowadzenia firmy – od kwestii prawnych, księgowych, przez zarządzanie zasobami ludzkimi i marketing, po rozwijanie miękkich kompetencji istotnych w biznesie. Uczestnicy mają okazję zdobywać praktyczną wiedzę, wymieniać doświadczenia czy nawiązywać cenne kontakty biznesowe.

Dla osób stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu BARR przygotował specjalną ofertę wsparcia. Jak podkreśla Prezes Agencji, Edyta Wiwatowska, choć procedura rejestracji działalności gospodarczej nie jest skomplikowana, to już odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia działania na rynku, opracowanie planu biznesowego czy zrozumienie zagadnień formalno-prawnych stanowi dla wielu spore wyzwanie. Dlatego w swojej ofercie instytucja uwzględnia także te aspekty, pomagając nowym przedsiębiorcom efektywnie i świadomie prowadzić swoje firmy.