Organizacja przestępcza umożliwiła 10 tys. cudzoziemcom nielegalne przekroczenie granicy Polski

W Bydgoszczy toczy się śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej, które dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Zadaniem tej grupy było organizowanie nielegalnego przekraczania granicy Polski przez cudzoziemców. Nie tylko organy ścigania są zaangażowane w sprawę, ale także funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki Straży Granicznej z Bydgoszczy. Pierwsze zatrzymania i aresztowania członków tej organizacji miały miejsce w połowie marca, zarówno w Bydgoszczy, jak i Warszawie, gdzie ujęto łącznie dziesięć osób.

Sposób działania grupy był dosyć skomplikowany i polegał na pomocy cudzoziemcom, przede wszystkim obywatelom Ukrainy, w nielegalnym zdobyciu polskich wiz uprawniających do pracy. Działano na podstawie dokumentów zawierających fałszywe informacje. Przestępcy wykorzystali faktycznych właścicieli polskich firm, gospodarstw rolnych czy hoteli, udając ich w celu uzyskania tych dokumentów. Oczywiście, prawowici właściciele byli świadomi, że ktoś wykorzystuje ich dane osobowe w nielegalny sposób.