Pierwsze spotkanie Parlamentarnego Zespołu Ziemi Bydgoskiej zorganizowane w ratuszu miasta

W historycznym budynku ratusza, usytuowanym w bydgoskim centrum, odbyło się inauguracyjne zebranie Parlamentarnego Zespołu Ziemi Bydgoskiej. Zespół jest zrzeszeniem parlamentarzystów reprezentujących różne ugrupowania polityczne, którzy w polskim Sejmie dają głos mieszkańcom okręgu bydgoskiego.

Choć Parlamentarny Zespół Ziemi Bydgoskiej powołano do życia jeszcze w poprzednim roku, na pierwsze konkretne działania musieliśmy czekać do marca bieżącego roku. Przed upływem ostatniego weekendu wyłoniono przewodniczącego, a 11 marca – czyli dzień później, poniedziałkowy poranek, zaowocował pierwszym oficjalnym posiedzeniem. Spotkanie odbyło się na zaproszenie gospodarza miasta, prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, który gościł członków zespołu w salach ratusza.

– Ogromnie cieszę się, że w nowej kadencji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zdobywamy sojuszników pragnących pracować dla rozwoju Bydgoszczy, niezależnie od ich partyjnej przynależności – takie słowa padły z ust prezydenta podczas spotkania. Cytat ten został później zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej miasta.