Potencjalne przekształcenie Bydgoszczy i Metropolii Bydgoszcz w krajowych liderów w gospodarowaniu odpadami dzięki nowej biogazowni

Wiceprezes spółki ProNatura, Jarosław Bańkowski, przekonuje, że Bydgoszcz wraz z Metropolią Bydgoszcz podejmują ambitne kroki, które mogą przekształcić te regiony w czołowe ośrodki kraju w dziedzinie zarządzania odpadami. Kluczowym elementem tej transformacji będzie nowa biogazownia.

Od 2016 roku spółka odpowiada za gospodarowanie tzw. zmieszanymi odpadami, które są następnie przetwarzane w należącej do ProNatury ekoelektrociepłowni. Zakład Termiczne Przetwórstwo Odpadów Komunalnych jest miejscem, gdzie te odpady są spalane i zamieniane na energię. Jest to jedna gałąź systemu zarządzania odpadami.

Od początku bieżącego roku, sortownia odpadów segregowanych pracuje na pełnych obrotach. Tu trafiają odpady takie jak plastik, metal czy papier. W ciągu roku linia sortowania jest w stanie obsłużyć nawet 30 tysięcy ton odpadów. Dzięki temu procesowi odzyskuje się surowce wtórne. Ten element jest drugim kluczowym składnikiem systemu zarządzania odpadami.

Ale na tym nie koniec planów ProNatury. Kolejnym krokiem będzie zagospodarowanie bioodpadów, które na razie czekają na swoją kolej. Będą one trafiały do nowo wybudowanej biogazowni, co oznacza rozszerzenie systemu gospodarowania odpadami. Bioodpady z Bydgoszczy i pozostałych gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz będą stanowić podstawę działania nowej instalacji.