Przystanek Bydgoszcz Zachód otwiera nowo przebudowane perony dla komfortu podróżnych

Perony na przystanku Bydgoszcz Zachód przeszły gruntowną przebudowę, co zdecydowanie ułatwiło wsiadanie do pociągów dla pasażerów. Ta istotna inwestycja została przeprowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a jej głównym celem było usprawnienie dostępu do transportu kolejowego na trasach prowadzących w kierunku Nakła nad Notecią, Piły oraz centrum Bydgoszczy. Całość projektu, o wartości netto 4,5 mln zł, została sfinansowana ze środków pochodzących z rządowego programu rozwoju i modernizacji stacji kolejowych na lata 2021-2025.

Podróżni korzystający z przystanku Bydgoszcz Zachód (na linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła) mają obecnie do dyspozycji dwa odnowione perony. Drugi z nich, numer 2, został uruchomiony już w grudniu 2023 roku, natomiast teraz do użytku oddano także peron numer 1.

Dzięki podniesionym peronom, pasażerowie bez trudu mogą wsiadać do pociągów kursujących w stronę centrum miasta, Nakła nad Notecią oraz Piły. Przystanek został dodatkowo wyposażony w nowoczesne wiaty, poręcze ułatwiające odpoczynek na stojąco, ławki oraz stojaki na rowery. Zakładane są tam także gabloty informacyjne z czytelnym oznakowaniem i energooszczędne oświetlenie. Poprawiono również dostęp do peronów dla osób z ograniczeniami ruchowymi, co zdecydowanie ułatwiło im korzystanie z przystanku.

Przebudowa przystanku Bydgoszcz Zachód pochłonęła 4,5 mln zł netto, a fundusze pochodziły z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Głównym celem tego programu jest zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu, wspieranie ekologicznego transportu oraz rozwijanie polskiej gospodarki. Planowany budżet na realizację projektów wynosi ponad 1 mld zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę oraz modernizację przystanków kolejowych i sfinansowanie prac związanych z tworzeniem parkingów dla pasażerów. Dzięki temu podróżni będą mieli lepszy dostęp do usług komunikacji kolejowej na poziomie województwa i międzywojewódzkim.