Trzy kandydatury do roli rektora na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego: komisja wyborcza zakończyła etap zgłoszeń

Komisja Wyborcza, działająca na gruncie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, zakończyła proces przyjmowania aplikacji kandydatów do roli rektora tej uczelni. Po zakończeniu procedury, oficjalna lista kandydatur zawiera trzy nazwiska.

Decyzję w sprawie wyboru nowego rektora podejmie kolegium elektorów w dniu 11 kwietnia br. Kolegium to składa się z 120 członków społeczności akademickiej – jest w nim miejsce zarówno dla nauczycieli, jak i studentów, a także pracowników administracyjnych i obsługi uniwersytetu. O stanowisko rektora walczą następujący kandydaci: prof. dr hab. Bernard Mendlik, obecnie pełniący funkcję dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej UKW; dr hab. Artur Laska, profesor uczelni i dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW; oraz prof. dr hab. Jarosław Burczyk, który jest prorektorem ds. nauki na UKW.

Warto przypomnieć, że obecnym rektorem uczelni jest prof. Jacek Woźny, którego kadencja dobiega końca 31 sierpnia. Profesor nie ma możliwości ponownego ubiegania się o stanowisko rektora, ponieważ już dwukrotnie pełnił tę funkcję.