Wykryto nielegalne składowanie odpadów pochodzących z demontażu samochodów na prywatnym terenie w powiecie lipnowskim

Nielegalne składowisko odpadów, prawdopodobnie pochodzących z procesu demontażu pojazdów, zostało odkryte na terenie prywatnej nieruchomości usytuowanej w powiecie lipnowskim. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Pod koniec pierwszego tygodnia marca, dokładniej 5 marca, do Włocławskiej Delegatury WIOŚ wpłynęło zgłoszenie, które zainicjowało postępowanie. Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia nielegalnego składowania odpadów na prywatnej działce zlokalizowanej w powiecie lipnowskim.

W odpowiedzi na zgłoszenie, inspektorzy WIOŚ we współpracy z policją z Lipna i biegłym sądowym przeprowadzili oględziny miejsca, o którym mowa w zgłoszeniu. Dzięki użyciu koparki, udało im się odkryć pod powierzchnią ziemi zakopane odpady. Jak ustalono, najprawdopodobniej pochodziły one z procesu demontażu samochodów.

Na chwilę obecną, planuje się przeprowadzenie dodatkowych działań w terenie. W kolejnych dniach przewidziano pobranie próbek gleby do badań laboratoryjnych. Te czynności mają na celu ustalenie, kto jest właścicielem nielegalnie zakopanych odpadów – informują przedstawiciele Delegatury WIOŚ we Włocławku.