Łukasz Schreiber, reprezentant Bydgoskiej Prawicy, proponuje innowacyjne pomysły na rozwój kultury w Bydgoszczy

Łukasz Schreiber, aspirujący do roli prezydenta miasta z ramienia Bydgoskiej Prawicy, podzielił się swoimi koncepcjami na temat przyszłości kultury w Bydgoszczy. Zaproponował szereg inicjatyw, które mają na celu wzmocnienie sektora kulturalnego miasta.

Jednym z kluczowych punktów jego planu jest zdobycie funduszy na odnowienie Filharmonii Pomorskiej. Ponadto proponuje przywrócenie popularnego konkursu pianistycznego do kalendarza wydarzeń kulturalnych miasta. Schreiber przekonuje również o konieczności stworzenia specjalnego funduszu przeznaczonego dla miejscowych artystów i twórców.

– Nasze przekonanie jest takie, że kultura nie może być pozostawiona sama sobie. Oczywiście, gwiazdy z Hollywood czy znane postacie polskiego show-biznesu zarabiają duże sumy, ale nasze lokalne talenty – muzycy, aktorzy, pisarze, poeci i malarze – również zasługują na wsparcie. To właśnie oni są siłą napędową Bydgoszczy – argumentuje Łukasz Schreiber, będący kandydatem na prezydenta Bydgoszczy z listy KWW Łukasza Schreibera – Bydgoska Prawica.

Podczas konferencji Schreiber wspomniał także o planach budowy nowego obiektu kulturalnego – archiwum bydgoskiej kultury, które miałoby dokumentować i przechowywać dorobek kulturalny miasta.