Nowe przejście dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego – ułatwienie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Planowane jest stworzenie nowego przejścia przeznaczonego dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego. Przystosowane będzie ono głównie do potrzeb starszych osób oraz tych, które cierpią na różnego rodzaju niepełnosprawności. Jest to inwestycja, która ma na celu poprawę dostępności i bezpieczeństwa podczas korzystania z przystanków tramwajowych w tej okolicy.

Planowane rozwiązanie zapewni także korzyści dla rowerzystów. Obecnie istniejąca kładka zostanie zlikwidowana, co pozwoli na utworzenie nowego przejazdu. Dzięki temu drogi rowerowe, które zostały wybudowane po obu stronach ulicy Wojska Polskiego, zostaną ze sobą skomunikowane. To powinno znacznie poprawić komfort oraz bezpieczeństwo podróżowania na rowerze przez tę część miasta.

Wkrótce rozpoczną się prace rozbiórkowe starej kładki, które są niezbędne do realizacji planowanego projektu. Chociaż może to spowodować pewne utrudnienia dla mieszkańców i użytkowników drogi, ostatecznie przyniesie wiele korzyści zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów.