Wybory na Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Profesor Bernard Mendlik zwyciężył

Wyniki drugiej tury wyborów rektorskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przyniosły nieoczekiwane rezultaty. Zostało ogłoszone, że profesor doktor habilitowany Bernard Mendlik będzie piastować stanowisko Rektora uczelni w latach 2024-2028. Wydarzenie to spotkało się z komentarzami, sugerującymi, że społeczność akademicka wybrała konserwatywną ścieżkę.

Etap wyboru nowego Rektora UKW odbył się 11 kwietnia w głównych budynkach uniwersyteckich. Spośród 120 członków Kolegium Elektorów o poparcie ubiegało się trzech kandydatów: profesor doktor habilitowany Jarosław Burczyk, doktor habilitowany Artur Laska, profesor uczelni oraz profesor doktor habilitowany Bernard Mendlik.

W trakcie pierwszej rundy głosowania najmniej poparcia zdobył profesor Laska, który uzyskał 28 głosów. Tymczasem do decydującej rundy przeszli profesor Burczyk i profesor Mendlik, uzyskując odpowiednio 51 i 38 głosów.

Na zakończenie drugiej tury wyborów okazało się, że profesor Bernard Mendlik zdobył największą ilość głosów. Uzyskał poparcie 64 elektorów, pokonując tym samym profesora Burczyka.