Współpraca służb podczas ćwiczeń na terenie Portu Lotniczego w Bydgoszczy

Na terenie Portu Lotniczego w Bydgoszczy oficerowie policyjni, wraz z przedstawicielami innych jednostek służb, mieli okazję do wspólnych ćwiczeń. Głównym celem tych działań była weryfikacja i utrwalenie postępowania podczas sytuacji zagrożenia, które mogą się pojawić w trakcie rutynowej pracy lotniska.

Nadrzędnym celem ćwiczeń przeprowadzonych 16 kwietnia bieżącego roku było ustalenie i doskonalenie procedur reagowania służb na sytuacje kryzysowe. Dodatkowo, ćwiczenia miały na celu poprawienie standardów współdziałania między różnymi instytucjami. W założeniach do ćwiczeń uwzględniono wymóg współpracy poszczególnych służb, takich jak personel portu lotniczego, Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Straż Pożarna.

W dodatkowych operacjach uczestniczyli również przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Wśród osób zaangażowanych w ćwiczenia byli także delegaci Zarządzania Kryzysowego na poziomie miejskim dla Bydgoszczy oraz na poziomie wojewódzkim dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Nie bez znaczenia była również obecność studentów z Katedry Medycyny Ratunkowej – CM Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy mieli okazję do praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności.