Bydgoskie służby policyjne korzystają z mobilnego centrum monitoringu w ramach akcji "Bezpieczny pieszy"

17 kwietnia, na ulicach Bydgoszczy, miejscowi funkcjonariusze w ramach akcji „Bezpieczny pieszy” aktywnie angażowali się w utrzymanie porządku na drogach. Wykorzystując zaawansowaną technologię, jaką jest mobilne centrum monitoringu, przeprowadzili obszerną obserwację ruchu na skrzyżowaniu ulic Fordońskiej i Traktorzystów.

Głównym celem była analiza zachowania kierowców względem pieszych oraz samo zachowanie pieszych. Każda nieodpowiednia reakcja czy niewłaściwe traktowanie prawa do pierwszeństwa przechodniów przez kierowców było natychmiast zauważane i oceniane przez bydgoskich policjantów.

Tego dnia, intensywna obserwacja całodziennego ruchu drogowego przyniosła swoje efekty. Policjanci odnotowali nie mniej niż 123 wykroczenia popełnione przez kierowców w stosunku do pieszych. Co więcej, zaobserwowano także 50 wykroczeń ze strony samych pieszych. Konsekwencje tych działań objawiły się w postaci mandatów i pouczeń.