1,5 mld zł na finansowanie badań naukowych z Narodowego Centrum Nauki

Jak wynika z informacji podanych przez dyrektora Narodowego Centrum Nauki, profesora Krzysztofa Jóźwiaka, w obecnym roku kwota przeznaczona na dofinansowanie prac badawczych w ramach grantów NCN wyniesie 1,5 miliarda złotych. Zaznaczył on, że z roku na rok rośnie liczba osób starających się o te fundusze.

Dyrektor NCN przekazał te wiadomości podczas Dni Narodowego Centrum Nauki w Bydgoszczy. Jest to wydarzenie adresowane do reprezentantów instytucji naukowych z regionu kujawsko-pomorskiego. W organizacji tej inicjatywy uczestniczy miasto Bydgoszcz oraz Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich, we współpracy z osiem innymi miejscowymi uczelniami oraz bydgoskim Centrum Nauki i Kultury Młyny Rotehera. Wśród osób uczestniczących w inauguracji wydarzenia znaleźli się między innymi Iwona Waszkiewicz – wiceprezydent Bydgoszczy oraz rektor bydgoskiej Politechniki – profesor Marek Adamski.

Podczas spotkania profesor Jóźwiak przywołał historię krakowskiego NCN, które działa od 2011 roku jako agencja rządowa mająca na celu promowanie i wsparcie polskiej nauki poprzez finansowanie różnych projektów badawczych oraz stypendiów. Dodał, że celem założycieli było stworzenie instytucji opartej na najlepszych praktykach międzynarodowych, co – jak zapewnił – udało się osiągnąć.

Profesor Jóźwiak zwrócił także uwagę na ideę propagowania działalności Narodowego Centrum Nauki w różnych regionach Polski, a Bydgoszcz jest dziesiątym miastem, gdzie odbywają się Dni NCN. Wskazał na rosnący zasięg działania Centrum oraz stale zwiększającą się liczbę naukowców zainteresowanych konkursem o fundusze NCN do finansowania swoich badań.