Dynamiczny rozwój sieci dróg krajowych w Kujawsko-Pomorskiem na najbliższe 10 lat

W odniesieniu do planów rozwoju sieci dróg krajowych na terenie Kujawsko-Pomorskiego, w ciągu najbliższej dekady przewiduje się realizację budowy aż 160 kilometrów nowych arterii komunikacyjnych. Obecnie specjaliści, którzy zostali wybrani w ramach przetargów, intensywnie opracowują dokumentację techniczną dla tych inwestycji. Wśród planowanych działań znajduje się budowa sześciu obwodnic oraz dokończenie prac nad drogami szybkiego ruchu S5 i S10.

Najważniejsze projekty infrastrukturalne planowane na najbliższe lata obejmują ukończenie budowy dróg ekspresowych S5 i S10 oraz realizację sześciu obwodnic, które będą częścią sieci dróg krajowych. Pierwsze dwie inwestycje są elementem Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do roku 2033), natomiast budowa obwodnic jest częścią Programu Budowy 100 Obwodnic.

Podkreślić należy, że w kontekście mówienia o „dokończeniu ekspresówek” chodzi o to, że częściowo te drogi już istnieją i teraz są potrzebne prace nad ich przedłużeniem lub modernizacją, aby poprawić ich standardy eksploatacyjne.

Już teraz w regionie znajduje się imponujący, 128-kilometrowy odcinek drogi S5, który przecina województwo – prowadzi z miejscowości Cotoń na granicy z Wielkopolską aż do Nowych Marz pod Grudziądzem, gdzie łączy się z autostradą A1. Teraz plany obejmują rozbudowę „Piątki” od Nowych Marz w kierunku Ostródy, co doda kolejne około 100 kilometrów do tej trasy.

Jeśli chodzi o trasę S10, to na terenie naszego regionu występuje ona obecnie tylko jako krótkie fragmenty. Docelowo jednak projekt przewiduje jej ciągłość na całej długości regionu, tworząc powiązanie równoleżnikowe.