Prof. Marek Adamski z Politechniki Bydgoskiej powierza stanowiska prorektorskie i dziekańskie dla kadencji 2024-2028

Reprezentujący funkcję rektora Politechniki Bydgoskiej, prof. Marek Adamski, podjął decyzję o wręczeniu nominacji prorektorskich oraz dziekańskich na następną kadencję, która rozpocznie się w 2024 roku i potrwa do 2028 roku.

Profesor Adamski, będący nieprzerwanie rektorem wybranym przez zgromadzenie akademickie Politechniki Bydgoskiej, zaufał trzem osobom w rolach prorektorów oraz liderom wydziałów.

Funkcję prorektora ds. rozwoju oraz zastępcy rektora objąć miał dr hab. inż. Szymon Różański, który jest profesorem PBŚ. Nominację na prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich ponownie otrzymała dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, również profesor PBŚ. Natomiast role prorektora ds. nauki i ewaluacji przyjął dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ.