Obchody 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Pierwszego dnia maja mieliśmy okazję świętować dwudziestolecie członkostwa Polski w europejskim kręgu. Według statystyk, aż 80 procent obywateli naszej metropolii jest zdania, że bydgoszczanka społeczność osiąga korzyści z bycia częścią UE.

Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszczy, podkreśla, że częstym błędem jest redukowanie Unii Europejskiej jedynie do instytucji ekonomicznej. Zauważa on, że wielu ludzi skupia się wyłącznie na finansowym wsparciu dla istotnych inwestycji i projektów, które stanowią tylko część korzyści płynących z członkostwa w UE. Bruski zwraca uwagę, że bilans finansowy przystąpienia do Unii był dla Bydgoszczy niezwykle korzystny, przekraczający miliard złotych.

Od momentu wstąpienia Polski do UE, Bydgoszcz otrzymała blisko 3 miliardy złotych wsparcia finansowego. Łącznie, w latach 2014-2020, miasto zgromadziło ponad 1,3 miliarda złotych z funduszy europejskich. Finansowanie to pochodziło z różnych źródeł, takich jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Program Infrastruktura i Środowisko oraz programy LIFE, POWER i Interreg Europa.

Te fundusze umożliwiły realizację wielu kluczowych inwestycji w Bydgoszczy, w tym rozbudowę ulic Kujawskiej i Grunwaldzkiej, modernizację kanalizacji deszczowej oraz sieci ciepłowniczej. Dzięki nim przeprowadzono również rewitalizację Starego Miasta, Starego Fordonu i kilku parków miejskich. Nakład finansowy z UE przyczynił się też do odnowy Młynów Rothera, Teatru Kameralnego i gmachu Muzeum Okręgowego na ulicy Gdańskiej.