Współpraca Straży Ochrony Kolei i Policji na rzecz bezpieczeństwa publicznego – szkolenie "Oliver"

Na terenach kolejowych doszło do interesującego wydarzenia mającego na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego. Wzięli w nim udział funkcjonariusze bydgoskiej Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei (SOK), którzy łącząc siły z Kompanią Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji z Komendy Miejskiej w Bydgoszczy, przeprowadzili wspólne ćwiczenia pod kryptonimem „Oliver”. Głównym celem tego zdarzenia było przypomnienie i doskonalenie specjalistycznych umiejętności oraz procedur współpracy między patrolem wieloosobowym SOK a policją.

W trosce o utrzymanie porządku publicznego na obszarach kolejowych oraz w pociągach, szczególnie podczas transportu uczestników masowych imprez, w tym kibiców, Komendant Główny powołał do życia patrole wieloosobowe SOK. Decyzja ta zapadła w 2016 roku. Każda drużyna patrolu składa się z sześciu kompetentnie wyszkolonych i dobrze wyposażonych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, którzy na co dzień służą w różnych komendach i posterunkach SOK.