ZUS wysyła ponad 8 milionów listów do osób pobierających świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podjął akcję wysyłania listów do świadczeniobiorców. W sumie, liczba korespondencji, które mają trafić do emerytów i rencistów, wynosi ponad 8 milionów. W nadchodzących dniach i tygodniach, adresaci otrzymają informacje dotyczące przyznania tak zwanego dodatku w postaci „trzynastej” emerytury oraz decyzje waloryzacyjne. Proces ten zakończy się w drugiej połowie maja.

W marcu bieżącego roku nastąpiła waloryzacja wszystkich długoterminowych świadczeń, które były uprawnione do wypłat na dzień 29 lutego 2024 r. Skutkiem tego było podwyższenie wartości świadczeń o 12,12 procent. Dotyczy to nie tylko emerytur, ale także rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, rent socjalnych czy zasiłków przedemerytalnych. Do zasilenia skorzystały również nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz wszelkiego rodzaju dodatki do tych świadczeń, w tym dodatek pielęgnacyjny – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Każda osoba uprawniona do otrzymania świadczenia, otrzymała także tzw. „trzynastkę”. W tym roku dodatkowe świadczenie wyniosło 1780,96 zł brutto. Nie było konieczności składania wniosku o jej przyznanie – była ona udzielana automatycznie. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ZUS wypłacił dodatkowe świadczenia na łączną kwotę około 830 milionów złotych, natomiast w całym kraju wartość ta osiągnęła ponad 15 miliardów złotych. Ponad 466 tysięcy osób z regionu kujawsko-pomorskiego oraz 8,5 miliona osób na terenie całego kraju otrzymało „trzynastkę” – informuje przedstawicielka ZUS.

Podobnie jak rok temu, emeryci i renciści otrzymają od ZUS dwie istotne decyzje w jednej kopercie. Będą to decyzje dotyczące przyznania „trzynastej” emerytury i waloryzacji emerytury lub renty. Decyzje te będą zawierały informacje o kwocie podwyżki oraz wyszczególnienie kwoty pobranej składki i zaliczki na podatek dochodowy, a także kwotę emerytury do ręki. Do końca drugiej połowy maja, ZUS wyśle w sumie ponad 8 milionów takich listów.