Bezpieczeństwo na drogach: alarmujące wyniki badań przeprowadzonych w Bydgoszczy i Inowrocławiu

Wyniki najnowszych badań dotyczących przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego w Bydgoszczy i Inowrocławiu są niepokojące. Zgodnie z danymi, aż 88,59% użytkowników dróg pomija obowiązek zatrzymania przed zieloną strzałką sygnalizacji świetlnej, która oznacza „warunkowy skręt”. Te dane, które pochodzą od ekspertów z zakresu ruchu drogowego, ukazują niezwykle niebezpieczną tendencję.

Badanie, które przeprowadzili dr inż. Damian Iwanowicz z Politechniki Bydgoskiej oraz dr Jonatan Hasiewicz, radca prawny, skupiało się na ocenie postaw kierowców na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną S-2. Ta sygnalizacja pozwala na skręt pod warunkiem wcześniejszego zatrzymania i upewnienia się, że manewr jest bezpieczny. Wyniki badania rzucają nowe światło na zagadnienie bezpieczeństwa na naszych drogach.

Analiza przeprowadzona w regionach kujawsko-pomorskim i łódzkim pokazała, że większość kierowców nie przestrzega przepisu o zatrzymaniu przed skrętem przy zielonej strzałce. W trakcie 15-godzinnej obserwacji w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Łodzi, odkryto, że niemal 89% kierowców ignoruje ten obowiązek.

– Niestety, tak wysoki odsetek stanowi odzwierciedlenie niepokojącego trendu wśród użytkowników dróg, którzy pomijają przepis wynikający z § 96 ust. 3 r.z.s.d. – mówi dr Iwanowicz.

Na dodatek, wyniki badania opinii publicznej wśród kierujących wykazały, że choć większość zdaje sobie sprawę z konieczności zatrzymania się przed sygnalizacją S-2, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drogach, to niemal jedna czwarta ankietowanych uważa to za zbędne ze względu na utratę przepustowości.