Dziesięciu lekarzy otrzymuje nominację na konsultantów wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny

10 czerwca, dziesięć wyróżniających się postaci świata medycyny zostało oficjalnie powołanych na stanowiska konsultantów wojewódzkich specjalizujących się w określonych dziedzinach medycyny. Powołanie to jest uznaniem dla ich wkładu i osiągnięć w swojej dziedzinie.

Powołania wręczył osobiście Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. Podczas uroczystości, wyraził swoją głęboką wdzięczność i uznanie dla nowo mianowanych konsultantów. Zwrócił uwagę na znaczny dorobek naukowy, medyczny oraz wkład w służbę zdrowia każdego z nowych konsultantów. Sztybel podkreślił, że jest przekonany o skutecznej współpracy z nowymi konsultantami, a także zauważył, że wśród nich są zarówno ci, którzy już wcześniej pełnili tę funkcję, jak i ci, którzy dołączają do grona konsultantów po raz pierwszy.

Konsultanci wojewódzcy pełnią istotną rolę opiniodawczą, doradczą oraz kontrolną dla różnych organów administracji rządowej, podmiotów prowadzących działalność leczniczą, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Ich głównym zadaniem jest bycie ciałem doradczym i reprezentowaniem wojewody w wybranej dziedzinie medycyny na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.