Nowe twarze na czele Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Środa, 12 czerwca, była dniem pełnym ceremonii w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, usytuowanej przy ul. Pomorskiej w Bydgoszczy. Tego dnia zorganizowano uroczystość przejęcia obowiązków przez nowo mianowanego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Honorowe miejsce obok nowych liderów straży pożarnej zajął również Prezydent miasta – Rafał Bruski.

Początek uroczystości wiązał się z tradycyjnymi obrzędami jak wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz wykonanie hymnu narodowego. Bezpośrednio po tych wydarzeniach St.bryg. Tomasz Czajka oficjalnie odebrał dokument formalizujący jego powołanie na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP. Pierwsze kroki w PSP Czajka stawiał już w roku 1995, a od marca 2021 pełnił rolę Zastępcy Komendanta Miejskiego. Został również doceniony za swoją służbę, o czym świadczą liczne odznaczenia jak Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz statuetka Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Drugim bohaterem tego dnia był mł. bryg. Marcin Zwolenkiewicz, który otrzymał nominację na stanowisko nowego Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP. Zwolenkiewicz dołączył do straży pożarnej w 2000 roku. Prezydent miasta, Rafał Bruski, wyraził swoje gratulacje dla obu nowo mianowanych oficerów i podziękował za ich nieustające zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy innym. Wskazując na to, jak ważne jest posiadanie odpowiednich cech charakteru oraz profesjonalizmu w tej służbie, podkreślił wzajemne zaufanie między strażą pożarną a społeczeństwem.