Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu

22 maja, będącym dniem środowym, w Świeckim Zespole Szkół Specjalnych miała miejsce doroczna celebracja upamiętniająca Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tę cykliczną imprezę szkolną inaugurującą, wystąpiła Dyrektor placówki, Małgorzata Błaszkiewicz, która powitała uczniów oraz zgromadzonych na wydarzeniu gości.

Wśród przybyłych na tę uroczystość osób znalazły się takie postaci jak Grażyna Dziedzic – Kurator Oświaty na terenie Kujaw i Pomorza, Roman Witt – Wicestarosta Świecki, Anna Borysiak – mająca na swoim koncie tytuł Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Edukacji oraz Bożena Gaca-Zielińska – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.

Uczniowie tej specjalistycznej placówki edukacyjnej zaprosili wszystkich obecnych na podróż po świecie baśni i bajek poprzez prezentację piosenek zaczerpniętych z popularnych animacji dziecięcych. Po ich wystąpieniach, wspomniana wcześniej Kurator Oświaty wraz z innymi zaproszonymi gośćmi oraz dyrekcją szkoły, wręczyli młodym artystom dyplomy i nagrody uczczenia ich talentu.

W dalszej części imprezy, uczniowie mieli okazję skorzystać z różnych atrakcji, które były częścią programu rekreacyjno-sportowego. Zorganizowano między innymi dmuchane zamki do skakania, stanowisko do malowania twarzy, plecenie warkoczyków, specjalną salę do eksperymentowania ze zmysłami, a także miejsce do tworzenia dużych baniek mydlanych oraz fotobudkę360. Tymczasem odbywały się również zabawy z animatorem.