Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości na linii kolejowej Toruń – Bydgoszcz dzięki 30,2 mln zł inwestycji

Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe, Przemysław Zieliński, informuje o nowej inwestycji w system sterowania ruchem kolejowym. W ramach umowy z firmą SBM na linii Toruń – Bydgoszcz zamontowane zostaną nowe urządzenia. Inwestycja ta ma wartość 30,2 mln zł netto.

Na odcinku pomiędzy stacjami Toruń Główny i Cierpice dokonana zostanie wymiana blokady liniowej. To urządzenia, które pozwolą na zwiększenie przepustowości na danej linii oraz zapewnią większe bezpieczeństwo dla poruszających się tam pociągów.

Stacja Cierpice zyska dwa dodatkowe rozjazdy. Ułatwi to zarządzanie ruchem kolejowym i umożliwi płynniejszą zmianę torów jazdy. Dodatkowo, na stacji tej zainstalowany zostanie system elektrycznego ogrzewania dla 13 rozjazdów, co pozwoli na sprawne działanie urządzeń nawet podczas zimy. Podobne rozwiązanie znajdzie zastosowanie na stacji Solec Kujawski, gdzie system ogrzewania obejmie 11 rozjazdów.

Szlak Cierpice – Solec Kujawski – Bydgoszcz Łęgnowo zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenia na trzech przejazdach kolejowo-drogowych. Dzięki czujnikom automatycznie wykryją one zbliżający się pociąg i uruchomią sygnalizację, a także zamkną rogatki.

W przypadku awarii, takiej jak np. wyłamanie szlabanów, semafor dla maszynisty pokaże odpowiedni komunikat. Dzięki temu osoba prowadząca pociąg będzie miała więcej czasu na reakcję i zatrzymanie składu w bezpiecznej odległości. Na przejazdach zainstalowane zostaną również kamery monitorujące ruch samochodów oraz bieżącą sytuację na przejeździe.