Zmiana warty na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy

W poniedziałkowy dzień, na terenie bydgoskiej komendy policji odbyło się ważne wydarzenie – uroczysta zbiórka funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Zgromadzeni, wraz z zaproszonymi gośćmi, uczestniczyli w uroczystym powołaniu podinspektora Mariusza Gaika na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy. Tego dnia pożegnano również jego poprzednika, inspektora Witolda Markiewicza, który obecnie dowodzi garnizonem w Toruniu. Rozkazy nominacyjne dla obu Komendantów wręczył osobiste inspektor Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Ceremonia zgromadziła wiele ważnych osobistości z lokalnej sceny politycznej i służb porządkowych. Między innymi obecni byli: Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy, Piotr Kozłowski – starosta bydgoski, Dariusz Bebyn – prokurator rejonowy Prokuratury Bydgoszcz-Północ oraz starszy brygadier Tomasz Czajka, będący komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Początek uroczystości zaznaczyło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy – inspektorowi Jakubowi Gorczyńskiemu. Po tej ceremonii przeczytano oficjalny rozkaz personalny, który informował o powołaniu podinspektora Mariusza Gaika na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy.

Podczas swojego wystąpienia, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, skierował do nowo powołanego szefa bydgoskich policjantów słowa podkreślające znaczenie pełnionej przez niego funkcji. Zaznaczył, że na barki Mariusza Gaika spada odpowiedzialność za największą jednostkę w naszym województwie. Wyraził również nadzieję, że nowy komendant wniesie istotny wkład w utrzymanie bezpieczeństwa w Bydgoszczy i na terenie powiatu.