Inwestycja w rejonie Smukały i Opławca – ogłoszono przetarg

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania obejmującego ulicę Koronowskiej z ulicą Opławiec. Oferty można przesyłać do szóstego kwietnia. Drogowcy podkreślają, że powodem inwestycji jest chęć poprawy bezpieczeństwa na drodze. Rozwiązania bowiem, które są zastosowane na skrzyżowaniu, są niezgodne z obowiązującymi normami i stwarzają realne zagrożenie. 

Sygnalizacja świetlna i przesunięcie przejścia na pieszych

Zmiany, jak podkreślają drogowcy, są konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. Inwestycja, która odbywać się będzie w rejonie ulicy Opławiec oraz Smukały obejmie również swym zasięgiem ulicę Koronowską. Rozwiązania zastosowane choćby przy wyjeździe z ulicy są niebezpieczne i niezgodne z regułami, które obecnie się stosuje. Planuje się również stworzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, która poprawi bezpieczeństwo oraz sprawność ruchu drogowego. Przesunięte zostanie przejście dla pieszych, chodnik, a także ścieżka rowerowa. Przystanek również zyska nowe miejsce. 

Zaprojektuj i buduj

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił przetarg w trybie Zaprojektuj i Buduj. Firmy mogą przesyłać swoje oferty do dnia szóstego kwietnia. Co jednak istotne, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej planuje rygorystycznie kontrolować czas realizacji inwestycji, na którą przewidziane jest od stu czterdziestu do stu sześćdziesięciu dni liczone od podpisania umowy. Okres gwarancyjny natomiast musi wynosić minimum trzy lata, maksymalnie pięć lat. 

Wola mieszkańców

Urząd Miasta podkreśla, że sygnalizacja świetlna i modernizacje to efekt próśb mieszkańców, którzy do dawna borykali się z kłopotliwym skrzyżowaniem. W minionych latach dochodziło bowiem do licznych zdarzeń drogowych w tej okolicy, które były szczególnie niebezpieczne i powodem były złe rozwiązania logistyczne i konstrukcyjne tego miejsca. Głównymi powodami była zła geometria tego skrzyżowania, ale również, nadmierna prędkość. Sygnalizacja pozwoli na zniwelowanie niebezpiecznych sytuacji.