Więźniowie w Bydgoszczy rozpoczęli rok szkolny

1 września to początek roku szkolnego nie tylko dla dzieci i młodzieży. Dzwonek szkolny zabrzmiał także więźniom w okręgu bydgoskim. Łącznie, w Centrach Kształcenia Ustawicznego uczyć się będzie 530 osób.

Osadzone i osadzeni mają szansę na kontynuację nauki na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej czy licealnej. Dzięki zdobyciu wykształcenia, po odbyciu kary pozbawienia wolności i wieloletniej izolacji, zwiększa się szansa takich osób na aktywny powrót do życia społecznego oraz zawodowego, .

W jaki sposób odbywa się nauczanie?

Obecnie w okręgu bydgoskim skazani i skazane są uczeni w Centrach Kształcenia Ustawicznego. Funkcjonują one przy Zakładzie Karnym w Potulicach, Kronowie, Włocławku oraz Grudziądzu. Skazanych naucza ponad 60 nauczycieli pracujących w CKU.

Kto może korzystać z nauczania?

Jako pierwsze, takie prawo uzyskują osoby, które nie posiadają wykształcenia, wyuczonego zawodu lub nie będą mogły wykonywać tego, do którego mieli prawo wcześniej. Pierwszeństwo mają te osoby, które nie skończyły 21 lat.

Jakich zawodów mogą wyuczyć się osadzeni i osadzone?

CKU w Potulicach umożliwia skazanym zdobycie uprawnień do pracy w zawodzie cukiernika, piekarza czy kucharza. W Koronowie 135 osadzonych uczy się w Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła dla osadzonych w Grudziądzu kształci same kobiety, 13 z nich będzie przygotowywało się do zdania matury. 95 kobiet będzie zdobywało uprawnienia do pracy w zawodzie krawcowej lub cukiernika. We Włocławku skazani rozpoczynają naukę, która da im możliwość pracy jako monter zabudowy oraz robót wykończeniowych. Inni z nich zdobywają także uprawniania, które pozwolą im wykonywać pracę murarza, betoniarza, fryzjera, cukiernika czy kucharza.