Nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych w Bydgoszczy.

Ostatnio kierowcy z Bydgoszczy zyskali możliwość korzystania z nowo otwartych stacji ładowania samochodów elektrycznych, które są częścią sieci Budimex Mobility. Większość punktów tego przedsiębiorstwa w mieście została już uruchomiona. Stacje te zostały wybudowane przez spółkę Enea Operator, działającą na terenie Bydgoszczy.

Stosownie do obowiązujących przepisów, wynikających z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Enea Operator nie mógł być właścicielem, operatorem ani dostawcą usługi ładowania tych stacji. W związku z tym, po ich zakończeniu przeprowadzono przetarg na sprzedaż stacji, który został rozstrzygnięty w grudniu 2022 roku. Przetarg obejmował nie tylko stacje bydgoskie, ale także te znajdujące się w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Szczecinie.

W kontekście Bydgoszczy, przetarg dotyczył 32 stacji (łącznie 64 punkty ładowania), z których aż 31 zostało nabytych przez Budimex. Jak informowaliśmy jeszcze w marcu br., wtedy nowe stacje ładowania nie były jeszcze dostępne dla użytkowników. Koniec maja przyniósł jednak zmiany, kiedy to spółka Budimex Mobility udostępniła 27 stacji (łącznie 54 punkty ładowania) dla mieszkańców Bydgoszczy, którzy posiadają samochody elektryczne. Moc każdego z tych stanowisk wynosi 22 kW. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że cztery stacje ładowania wciąż pozostają w fazie budowy.