Odpowiedź Rafała Bruskiego na kwestię przekształcenia Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, zareagował na list Łukasza Schreibera oraz Jarosława Wenderlicha dotyczący możliwości przekształcenia Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy w Muzeum Narodowe. Choć wszystkie zaangażowane strony wyraziły zainteresowanie taką zmianą, nie ma jeszcze konkretnej informacji o tym, kiedy mogłoby dojść do realizacji tego pomysłu.

Zanim wystosowano list do Rafała Bruskiego, przewodniczący klubu radnych PiS skierował pismo w tej sprawie do Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury. W swojej petycji Jarosław Wenderlich podkreślił, że większość miast wojewódzkich posiada placówki muzealne o charakterze narodowym, jednak województwo kujawsko-pomorskie nie może się poszczycić takim obiektem. Tymczasem bydgoskie muzeum dysponuje cennymi zbiorami, takimi jak kolekcja dzieł znakomitego malarza Leona Wyczółkowskiego, bogate kolekcje sztuki sakralnej czy zabytków związanych z historią farmacji.

Wicepremier Piotr Gliński przyznał, że zbiory Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy są niezwykle wartościowe i zasługują na wyższą rangę. Zauważył również, że dzięki rewitalizacji Wyspy Młyńskiej oraz adaptacji pięciu zabytkowych obiektów na potrzeby muzeum, placówka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w kraju. Gliński dodał jednak, że to Miasto Bydgoszcz, jako organizator Muzeum, powinno wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z inicjatywą nawiązania rozmów o ewentualnej współpracy w celu przekształcenia placówki w Muzeum Narodowe.